Kutyás terápia, játékos képességfejlesztés kutyával

Kutyás terápiás foglalkozás, fogyatékkal élő, személyiség- és viselkedésproblémákkal küzdő gyermekeknek, fiataloknak, valamint kutya bevonásával játékos készségfejlesztő, iskola előkészítő, korrepetáló foglalkozások óvodás, kisiskolás gyermekeknek egyéni vagy kiscsoportos formában.

Szétszórt figyelem, állandó pörgés, kommunikációs nehézségek, nagy-illetve finommozgásos éretlenség, tanulási zavarok, beilleszkedési problémák, szorongás, félénkség, zárkózottság, agresszió, konfliktusok.

Angie, a terápiás kutya és segítői minden problémában tudnak segítséget nyújtani.

A foglalkozások „titka”, hogy a kutyák különösen nagy motiváló erővel bírnak, megszínesítik, vidám játékká varázsolják a fejlesztést, és sokszor ők jelentik a kulcsot, amivel a gyermekek beengednek bennünket – és egymást – a világukba.

A foglalkozások felépítése és módszertana a pedagógia, gyógypedagógia és pszichológia bevált alapelvein nyugszik.

A fejlesztő munka minden esetben képességfelméréssel és a konkrét célok átbeszélésével kezdődik, melyek alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk a gyermekek számára.

Kiemelt célunk, hogy a foglalkozások valamennyi elemét saját élményen, cselekedtetésen keresztül éljék át a gyermekek, differenciáltan, egyéni képességeikhez, érdeklődésükhöz és személyiségükhöz igazítva.

A játékos feladatokban nem elhatároltan jelennek meg az egyes részterületek, hanem komplex egészet alkotva egyszerre szólítják meg a gyermeket, mint teljes individuumot. A kommunikáció, a finom- és nagymozgások, a kognitív és szociális képességek, az érzékelés-észlelés, a személyiség és viselkedés fejlesztése nem határolódik el, a felsorolt célok a fejlesztés során nem elszigetelten, hanem együttesen jelennek meg a feladatokban, így mindig a résztvevők komplex foglalkoztatását jelentik.

A kutyák feltétel nélküli szeretete és elfogadása már induláskor olyan légkört teremt, melyben minden gyermek szívesen tevékenykedik, együttműködő és alkalmazkodó készséget, türelmet, felelősségérzetet, szabálytudatot erősítve.

A kutyás terápiás, illetve képességfejlesztő foglalkozásokat elsősorban tanulási és beilleszkedési nehézségekkel, részképesség zavarral, figyelemhiánnyal, kognitív, illetve motoros problémákkal küzdő gyermekeknek ajánljuk, valamint az iskolaérettséget előkészítő program során is hatékonyan alkalmazhatóak.

A foglalkozások – gyermekek egyéni állapotához, igényeihez valamint a felállított fejlesztési célokhoz igazodva – egyénileg, illetve kiscsoportos (3-6 fő) formában valósulnak meg.

Első foglalkozás:

(anamnézis felvétele, képességfelmérés, megbeszélés)

60-90 perc = 8.000 Ft

A foglalkozások időtartama: 45 perc

Egyéni foglalkozás ára: 6.000 Ft /alkalom

Kiscsoportos foglalkozás ára: 4.000 Ft / fő / alkalom

Kapcsolat