AngelHeArt - Szívvel, manccsal

Játékos iskola-előkészítő

A foglalkozásokon az iskolai érettséghez szükséges részképességeket játékos formában sajátítják, mélyítik el a gyermekek, egyéni képességeikhez igazodó módszerekkel, differenciáltan, egyéni vagy kiscsoportos formában.

Az iskolakezdés mind a gyermekek, mind a szülők számára nagy lépés.

Megfelelni az iskolai követelményeknek, figyelni az órákon, beilleszkedni egy új közösségbe hatalmas feladat.

A gondtalan iskolakezdéshez, az írás- és olvasás, a matematika alapjainak gördülékeny elsajátításához a gyermekeknek számos alapképességgel kell rendelkezniük. Ezek gyengeségei vagy hiánya, jobb esetben csupán kisebb-nagyobb zökkenők, rosszabb esetben tanulási nehézségek, beilleszkedési problémák és akár az iskola, valamint a tanulás iránti rossz, elutasító érzések kialakulásával járhat.

A foglalkozások fő célja az iskolára való felkészítés, melyek során játékos, ügyességi és mozgásos feladatokkal előkészítjük, kialakítjuk, erősítjük az írás-olvasáshoz,  a matematikai, logikus gondolkodáshoz, a szövegértéshez és a koncentrált figyelemhez szükséges részképességeket.

Játékos iskolaelőkészítő
Játékos iskolaelőkészítő

Célunk, hogy a gyermekek minden olyan készséget elsajátítsanak, melyek segítségével gondolkodó, hatékonyan cselekvő, megfelelő tanulási és megküzdési stratégiákkal rendelkező, pozitív és reális énképpel rendelkező iskolásokká válhatnak.

A fejlesztő munka minden esetben képességfelméréssel és a célok átbeszélésével kezdődik, melyek alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk.

A gyermekek személyiségéhez és képességeihez igazodó foglalkozásokat egyénileg biztosítjuk a gyermekek számára.

Az iskola-előkészítő foglalkozások több helyszínen is elérhetőek: elsősorban a Fejér megyei Gyúrón, valamint Budapesten.

Első foglalkozás:

anamnézis felvétele, képességfelmérés, megbeszélés, időtartama 60-90 perc

A további foglalkozások időtartama: 45 perc