Játékos iskolaelőkészítő

A foglalkozásokon az iskolai érettséghez szükséges részképességeket játékos formában sajátítják el a gyermekek, egyéni képességeikhez igazodó módszerekkel, differenciáltan, egyéni vagy kiscsoportos formában.

Az iskolakezdés mind a gyermekek, mind a szülők számára nagy lépés.

Megfelelni az iskolai követelményeknek, figyelni az órákon, beilleszkedni egy új közösségbe hatalmas feladat.

A gondtalan iskolakezdéshez, az írás-és olvasás, a matematika alapjainak gördülékeny elsajátításához a gyermekeknek számos alapképességgel kell rendelkezniük. Ezek gyengeségei vagy hiánya, jobb esetben csupán kisebb-nagyobb zökkenők, rosszabb esetben tanulási nehézségek, beilleszkedési problémák és akár az iskola, valamint a tanulás iránti rossz, elutasító érzések kialakulásával járhat.

A foglalkozások fő célja az iskolára való felkészítés, melyek során játékos, ügyességi és mozgásos feladatokkal előkészítjük, kialakítjuk, erősítjük az írás-olvasáshoz,  a matematikai, logikus gondolkodáshoz, a szövegértéshez és a koncentrált figyelemhez szükséges részképességeket.

Célunk, hogy a kisgyermekek minden olyan készséget elsajátítsanak, melyek segítségével gondolkodó, hatékonyan cselekvő, megfelelő tanulási és megküzdési stratégiákkal rendelkező, pozitív és reális énképpel rendelkező iskolásokká válhatnak.

A fejlesztő munka minden esetben képességfelméréssel és a célok átbeszélésével kezdődik, melyek alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk a gyermekek számára.

A gyermekek személyiségéhez és képességeihez igazodó foglalkozásokat egyénileg biztosítjuk a gyermekek számára.

Első foglalkozás:

(anamnézis felvétele, képességfelmérés, megbeszélés)

60-90 perc = 15.000 Ft

A foglalkozások időtartama: 45 perc

Egyéni foglalkozás ára: 6.500 Ft /alkalom

Kapcsolat